Liên Hệ Chúng Tôi

Cty thiên châu
Dữ liệu Bản đồDữ liệu bản đồ ©2015 Google
Dữ liệu Bản đồ
Dữ liệu bản đồ ©2015 Google
Dữ liệu bản đồ ©2015 Google
Bản đồ
Vệ tinh

Liên Hệ

Thông Tin Liên Hệ

CTY TNHH MTV THIÊN CHÂU

Số 3, Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Di động: +84917.669.668

Fax: 07106.250851

Email: ngocchau0206@gmail.com