Máy ép Plastic

May-ep-DSB-HQ-236

2,340,000 VNĐ

Máy ép DSB HQ -236

May-ep-Plastic-320

2,600,000 VNĐ

Máy ép Plastic 320

May-ep-DSB-HQ-335

2,600,000 VNĐ

Máy ép DSB HQ 335

May-ep-Plastic-SO-GOOD-230-SUPER

3,120,000 VNĐ

Máy ép Plastic SO-GOOD 230 SUPER

May-ep-Plastic-DSB-SUPER-236

3,120,000 VNĐ

Máy ép Plastic DSB SUPER-236

May-ep-Plastic-DSB-SUPER-336

3,900,000 VNĐ

Máy ép Plastic DSB SUPER- 336

May-ep-plastic-SO-GOOD-330-SUPER

4,160,000 VNĐ

Máy ép plastic SO- GOOD 330 SUPER

May-ep-Platic-DSB-SUPER-335

6,760,000 VNĐ

Máy ép Platic DSB SUPER-335

May-ep-Plastic-DSB-330ARP

7,930,000 VNĐ

Máy ép Plastic DSB-330ARP