Bảng Giá Dịch Vụ

BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHIẾU, MÀN CHIẾU

Ngày Thuê

Máy Chiếu

Màn Chiếu

Nửa Ngày300.000đ100.000đ
Một Ngày400.000đ100.000đ
Hai Ngày700.000đ200.000đ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Kiểm Tra Phần Cứng

Miễn phí

Cài windown xp, win 7, win 8

50.000đ
Vệ sinh phần cứng PC - Laptop 30.000đ~ 50.000đ
Cài theo yêu cầu các của khách hàng các software của khách hàng50.000đ ~ 100.000đ

BẢNG GIÁ BƠM MỰC

Bơm mực HP, Cannon80.000đ
Bơm mực Borther 90.000đ
CHÚ Ý: BẢNG GIÁ CHỈ ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV THIÊN CHÂU VÀ GIÁ CHƯA CÓ (VAT)